• Narava in človek

    AKTUALNO: Kakšna je »narava« boja proti naravovarstvenim NVO-jem?

    Danes, 12. maja, se bo v državnem zboru glasovalo o amandmajih k Predlogu zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave. Eden od dveh amandmajev, ki je prišel s strani poslanske skupine SNS, vzbuja veliko pozornosti v javnosti, saj po zgledu že prej predlagane spremembe Gradbenega zakona postavlja ostre pogoje nevladnim organizacijam, ki bi želele pridobiti status delovanja v javnem interesu na področju varovanja okolja.